Meniu Închide

Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Informare cu privire la politica de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal

Respectăm dintotdeauna şi din principiu dreptul dumneavoastră la viaţă privată şi vrem să ştiţi că website-ul nostru a fost conceput de la început pentru a vă respecta acest drept, precum şi pentru a vă păstra datele în siguranţă. Pentru a putea beneficia de serviciile şi produsele noastre, şi pentru ca serviciile şi produsele pe care vi le oferim să vă ofere o experienţă cât mai plăcută, suntem nevoiţi să colectăm şi unele date cu caracter personal; vă asigurăm că toate datele pe care le colectăm sunt menţinute la minimul necesar şi că ne bazăm pe temeiuri legale.

Utilizând oricare dintre serviciile şi produsele oferite de VMware şi ETA2U, sunteţi de acord să citiţi şi să înţelegeţi politica noastră privind confidenţialitatea datelor, după cum urmează. Pentru a vă asigura că totul este uşor de citit, am inclus pentru fiecare aspect un titlu şi o scurtă explicaţie simplă.

Ce înseamnă date cu caracter personal

Date cu caracter personal se consideră a fi acele date care sunt legate de o persoană şi care fac posibilă identificarea acelei persoane prin legătura dintre persoana respectivă şi aspectul care o poate identifica. Exemple de astfel de date: nume şi prenume, IP, adresă de e-mail etc.

Ce date colectăm

Datele personale pe care le colectăm sunt cele pe care ni le furnizaţi în vederea accesului la materialele noastre informative şi dacă aţi optat să vă contactăm pe viitor prin e-mail sau telefonic pentru a vă oferi detalii despre produsele / serviciile noastre. La modul general, colectăm şi prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, adresa (adresele) de e-mail, numărul de telefon pe care ni-l furnizaţi (de serviciu / personal), adresa IP (exclusiv în scopul combaterii spamului), compania pe care o reprezentaţi, funcţia pe care o ocupaţi etc.

De ce prelucrăm aceste date

Prelucrăm aceste date în scopul legitim al îndeplinirii obiectului nostru de activitate, inclusiv:
• pentru a vă facilita accesul la produsele și serviciile noastre;
• pentru a vă oferi informări legate de servicii / produse care v-ar putea interesa, precum şi despre promoţii şi oferte speciale, în cazul în care ați optat pentru a fi informat despre acestea;
• pentru a asigura o securitate îmbunătăţită şi a vă proteja împotriva posibilelor atacuri informatice, fraudei, abuzului.

Cum folosim datele dumneavoastră personale

Este important să ştiţi că nu vom folosi datele personale decât în scopul pentru care ni le-aţi comunicat. Astfel, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă transmite documentele / materialele pentru care ați optat. De asemenea, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail și / sau numărul de telefon pentru comunicări comerciale dacă ne-aţi contactat în prealabil pentru o ofertă sau dacă aţi optat să vă contactăm pe viitor prin e-mail sau telefonic în scopuri promoţionale. Vă vom contacta telefonic sau prin e-mail pentru a vă prezenta produse şi/sau servicii doar în cazul în care aţi optat să fiţi contactat în acest scop.

Datele dumneavoastră sunt în siguranţă cu noi

Datele dumneavoastră personale sunt stocate în baze de date la care au acces doar persoanele autorizate. Bazele de date care stochează datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact de pe site sunt stocate pe un server securizat, aflat într-un data center protejat (ISO 27001, sisteme de securitate acces, monitorizare video etc). Accesul persoanelor autorizate la datele dumneavoastră se face numai în scopul pentru care aceste date ne-au fost furnizate de către dumneavoastră şi în vederea mentenanţei sistemelor de stocare şi protecţie a datelor dumneavoastră.

În eventualitatea în care datele dumneavoastră sunt solicitate, indiferent de motiv, în mod oficial, de către reprezentanţi ai statului, datele vor fi furnizate acestora conform solicitărilor respective, în condiţiile legii, caz în care aceştia devin răspunzători la rândul lor pentru protecţia datelor dumneavoastră.
Datele dumneavoastră personale nu vor fi niciodată vândute niciunei terţe părţi nici individual, nici ca parte a vreunei baze de date.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

La modul general, stocăm pe o perioadă de 36 de luni de la încetarea necesităţii prelucrării.

Vă protejăm suplimentar

Website-ul nostru foloseşte protocolul HTTPS, care criptează datele transmise (de exemplu, prin intermediul formularelor de contact din site). Aceasta înseamnă că, fie şi în eventualitatea puţin probabilă în care aceste date ar fi interceptate, ele nu ar putea fi citite de către o terţă parte.

Deţineţi controlul asupra modului în care vă sunt folosite datele

Puteţi să solicitaţi oricând accesul la datele pe care le deţinem cu privire la dumneavoastră la adresa de e-mail privacy@vmware-journey.ro şi le veţi primi prin e-mail, în format uşor de citit. De asemenea, puteţi solicita oricând ştergerea datelor dumneavoastră din baza de date. Totuşi, trebuie să ştiţi că, dacă ulterior veţi dori să beneficiaţi de serviciile oferite prin intermediul site-ului, va trebui să furnizaţi aceste date din nou.

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001

Drepturi de autor ©️ 2022 VMware, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat prin legislaţia SUA şi prin prevederile internaţionale privind dreptul proprietăţii intelectuale. Produsele VMware sunt protejate prin unul sau mai multe brevete. VMware este o marcă înregistrată a VMware Inc din Statele Unite ale Amercii şi/sau alte jurisdicţii. Orice alte mărci sau denumiri menționate în prezentul document pot fi mărci înregistrate ale respectivelor companii.

Domenile vmware-journey.ro şi vmwarejourney.ro sunt înregistrate de PVDR MKT SRL cu acceptul şi în numele VMware Inc.